Privacyverklaring

Artikel 1: Inleiding

Hieronder vindt u de privacyverklaring van Hondenkapsalon Veghel. Wij zijn gevestigd aan de Geulstraat 61 te Veghel en we staan ingeschreven onder KVK-nummer: 17220291

In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Ons beleid voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving.

Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1 Hondenkapsalon Veghel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Verlenen en factureren van onze diensten
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan de Belastingdienst)

2.2 Als u informatie bij ons inwint en geen klant wordt dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet.
Emails die u naar ons stuurt worden na beantwoording verwijderd als u besluit om geen klant te worden.

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie

U mag ten allen tijde de gegevens die Hondenkapsalon Veghel van u heeft verzameld inzien of wijzigen als ze onjuist zijn.
Hiervoor kunt u contact opnemen met onze trimsalon.

Artikel 4: Derden

4.1 Hondenkapsalon Veghel verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.
4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.
4.3 Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met hun worden gedeeld.

Artikel 5: Website

Hondenkapsalon Veghel houdt op haar website geen bezoeksgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Verder maken wij geen gebruik van cookies.

Artikel 6: Bewaartermijn

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaren wij voor 7 jaar. Dit doen wij omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.

Artikel 7: Beveiliging

Hondenkapsalon Veghel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Artikel 8: Klachten

Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Copyright Hondenkapsalon Veghel

Start typing and press Enter to search